Opiskelijat, nuo monituiset

Pidän opiskelusta. Pidän siitä, että ihmiset haluavat kehittää itseään. Tämä voi tapahtua joko opiskelemalla itse tai ohjaamalla työpaikallaan opiskelijaa.

Haluan, että myös työpaikkani ja työntekijänä ovat opiskelumyönteisiä. Odotan työntekijöiltä tukea toisilleen arjessa silloin kun joku on koulussa päivän tai kaksi kuukaudessa. Itsensä kehittämisestä ei pidä rangaista henkisesti eikä mielellään taloudellisestikaan. Päinvastoin pitäisi pyrkiä ajatusmalliin, jossa valmistunut työntekijä nähdään firman etuna tulevaisuuteen, joka tunnistetaan ja palkitaan. Haluan, että valmistumista pidetään yhteisen juhlan aiheena kun muassamme on entistä ehompi, uusin ideoin kyllästetty yksilö, jonka panoksesta kaikki hyötyvät. Koulupäivät vajaamiehityksellä tai muuttuneella rutiinilla ovat väliaikaisia, mutta positiivinen asenne kouluttautumiseen ja ”hyvän pössiksen” leviäminen muuhun työyhteisöön priceless.

”Voi jo osata, mutta aina voi osata vähän enemmän, soveltaa vähän paremmin tai tietää vähän syvemmin.”

Opiskelu on sitä, ettei pidä itsestäänselvänä sitä, että osaa. Opiskelu on oppimaan oppimista. Opiskelu on sitä, että kyseenalaistaa oman osaamisensa ja haluaa oppia lisää. Haastaa omat käytännön tapansa ja oppii löytämään niiden teoreettisia perusteluita. Josta pääsemmekin aiheeseen: opiskelijoihin, joita usein niin monenlaisia löytyy. Minkälainen on hyvä opiskelija? Sellainen, joka sujuvasti kertoo omin sanoin lukemansa teorian? Ehkäpä, jos osaa myös soveltaa sitä ja oma selitys on oikeasti se, mitä teoriassa on pyritty selittämään. Entäpä sellainen, joka on käytännössä loistava, muttei kykene perustelemaan toimintaansa millään muulla kuin ”mutu”-tunteella tai omilla kokemuksillaan? Puretaanpa nämä osiin.

Vaikka tekstistäni paljastunee (jos ei vielä, niin kohta) se, kumpaa itse pidän enemmän arvossa, niin karrikoidaampa opiskelijat kahteen kastiin: Ensimmäisessä ryhmässä on niitä, jotka luottavat teoriaan. He lukevat sitä ja keskusteluissa viittaavat siihen. Parhaimmassa tapauksessa he jakavat huomioitaan teorian käytännön ilmenemisestä harjoittelujaksonsa aikana ja kyselevät kasvatushenkilökunnalta miksi toimitaan tietyllä tavalla ja miksi ei jollain muulla tavalla. Näiden henkilöiden ei tarvitse olla luokkansa parhaimmistoa, heidän ei tarvitse muistaa KAIKKEA lukemaansa teoriaa. Heidän ohjaamisensa on kasvatusyhteisölle kaksisuuntainen ja opettavainen tie, jossa omia toimintatapoja tulee ajatelleeksi uudelleen. Varsinkin silloin jos ne ovatkin jossain vaiheessa unohtuneet sanoittaa arjen keskellä.

”Heidän ei odoteta siteeraavan kesken askartelutuokion Piaget’ta.”

Opiskelijoita on myös toisenlaisia. Tai no monenlaisia eri variaatioin, mutta tässä postauksessa vain kaksi. Ja se toinen on asenteeltaan lähes ensimmäisen vastakohta: ”minulla on kokemusta (tai näkemystä), minä osaan jo”. Nämä henkilöt voivat olla suuntautuneet työskentelemään lasten kanssa monista eri lähtökohdista. Ehkä heillä itsellään ei ole lapsia tai eivät voi niitä saada. Ehkä heidän vanhempansa ovat olleet päiväkodissa töissä. Ehkä he vain pitävät lapsista ja he ovatkin tehneet lastenhoitajan hommia kavereille nuoruudessaan. Ehkä heillä on pienempiä sisaruksia. Oli syy kuitenkin mikä tahansa, johtajana mikään yllä mainituista ei takaa minulle osaavaa työntekijää oli kädessä todistus tai ei.

Kuvailemanii opiskelija on ensimmäistä haastavampi, sillä heidän muutos on suuremman vastarinnan takana. Jos päiväkodin tietty toimintamalli on ristiriidassa opiskelijan oman kokemuksen kanssa, ei kyseenalaistusta tehdä rakentavasti ja ”uuden oppiminen mielessä”, vaan haastamalla. Opiskelija perustelee toimintaansa omalla kokemuksellaan, mutta hän ei ota huomioon, että päiväkodin henkilökunnalla voi myös olla omat syynsä ja sitoumuksensa lapsen kanssa toimimiseen tietyllä tavalla, jota tietoa hällä taasen ei ole. Hän ei myöskään ota huomioon ammattitaitoa (joka ei muuten muodostu vain koulutuksesta, vaan jatkuvasta itsereflektiosta), lapsen kanssa vietettyä aikaa tai taustalta mahdollisesti löytyvää diagnoosia saati historiaa. Vaikka omasta osaamisestaan saa olla ylpeä, on hyvä pitää mielessä, että siihen on syynsä, miksi a) harjoittelujaksoja ylipäätään järjestetään ja b) elinikäinen oppiminen ei lopu koskaan ( c) ja mielestäni näin ajatteleva ei välttämättä saisi saada papereita ulos ollenkaan) ja d) ammattikasvattajan papereita ei voi tilata tuosta noin vain postimyynnistä.

Jos lapselle syli on vastaus, työntekijän on pystyttävä perustelemaan minulle, miksi näin on.

Ammattimaisessa kasvatuksessa (en tarkoituksella spesifioi ja erittele tässä hoitajia, opettajia tai apulaisia, vaa puhun kaikista ammattikasvattajina) on tietyt kriteerit ja taso, jonka on täytyttävä ihan kaikkien kasvattajien osalta. Yksi ei voi lähteä sooloilemaan ja esimerkiksi antamaan periksi kaikessa, jos yhteisenä linjana oli lapsiryhmän yhteiset säännöt ja kaksi kasvattajaa on jo kieltänyt jonkin asian tekemisen. Ei riitä, että jotakin asioita tehdään, mutta on kyettävä perustelemaan ”miksi” jotakin tehdään. Ei vain minulle, myös muille kasvattajille, lapsille itselleen ja vanhemmille. Sitten jos ongelmia tai kysymyksiä tulee, sinulla on niihin vastaus – eikä vain ”…koska se on kivaa.” Ovathan esimerkiksi metsäretket todella kivoja ja moni meistä voisi suoralta kädeltä sanoa, että ne ovat tärkeitä lapselle. Mutta se vielä asteen syvempi ”miksi” pitäisi kyetä selittämään ihan kenen tahansa kasvattajan. Oli se sitten lastenhoitaja, sosionomi tai lto – kaikkien on ymmärrettävä syyt ja seisottava niiden takana. Vain näin voidaan säilyttää

”Vaikkei ole vastuussa päätöksen tekemisestä, pitää ymmärtää miksi jokin päätös tai linjaus on tehty.”

Elinikäinen oppiminen on omien vahvuuksien ja jo olemassa olevan taidon tunnustamista, mutta myös nöyryyttä kysyä, vahvuutta kyseenalaistaa ja rohkeutta sanoa, ettei osaakaan ja uteliaisuutta oppia uutta. Kun on itse aktiivinen ja rakentaa hyvän pohjan elinikäiselle oppimiselle ja kykenee elämään elämäänsä niin, että aina voi oppia jotain lisää, pääsee jo pitkälle. Ja saavuttaa paljon ihan jokaisessa harjoittelussaan, johon menee.

 

 

Advertisement

Päiväkodissa johtajana

Vuosi sitten kun aloitin kulkuni tuoreen päiväkodin johdossa, aloitin kirjoittamaan postausta, jossa pohdiskelin eri osa-alueita ammatin tiimoilta. Silloin siihen kuuluivat:

– Henkilöstöjohtaminen
– Talousjohtaminen
– Pedagoginen johtaminen
– Asiakastyö

Nyt yli vuoden pestiä halussa pitäneenä, näen kuinka oikeassa ja samalla väärässä olen ollutkaan. Jo pelkästään henkilöstöjohtamisesta voisin puhua monen monituisen sivun verran! Olen joutunut – tai joissakin tilanteissa myös päässyt – olemaan mukana irtisanomisissa, rekrytoinneissa, palautekeskusteluissa, hallituksen kokouksissa, lukuisissa kokouksissa, sekä asiakas- ja sijoittajatapaamisissa. Olen edelleen sitä mieltä, että ilman motivoitunutta henkilöstöä sinulla ei ole asiakkaita, et tee rahalla mitään eikä ylevää varhaiskasvatussuunnitelmaasi ole ketään viemässä eteenpäin. Jos henkilökunta ei ole motivoitunutta ja sitoutunutta, pedagoginen johtaminen ei vie minnekään ja on ihan sama mitä löpisiet, jos henkilökunnan energia menee sinun ja ideoittesi vastustamiseen eikä mahdollisuuksien löytämiseen tai parantamiseen.

Mennyt vuosi on opettanut minulle paljon, mutta ymmärrän myös kuinka paljon tässä työssä on mahdollista oppia. Ihan joka päivä.

Talousjohtaminen on toki tärkeää. Päivähoidossa eivät suuret rahat pyöri eikä työtä yleensä tehdä vain rahallisen voiton maksimoinnin saamiseksi. Ketään alalla olevaa en ole vielä tavannut, joka pitäisi kuukausittaista palkkakuittiaan työn päätavoitteena. Taloushallinnosta tärkeän tekee se, että rahaa on usein hyvin rajoitetusti ja on osattava priorisoida mitä milloinkin tarvitaan. Riippuen lapsiryhmistä, opettajien erityisosaamisen käyttöönsaamisesta ja päiväkodista (mitä meillä jo on ja mitä meiltä puuttuu), joskus prioriteetin vievät kirjat, joskut erikoisemmat askarteluvälineet, joskus soittimet. Päiväkodinjohtajalle talousjohtaminen on tärkeää siinä mielessä, että mielestäni johtajalla on oltava kokonaisnäkemys siitä, mitä päiväkoti tarvitsee kulloinkin. Tehdään päätöksiä, jotka kestävät aikaa, eikä osteta kuraa, joka hajoaa eikä kestä käyttöä, jolloin sama raha on löydyttävä budjetista uudestaan.

Pedagoginen johtaminen. Niin. Kuten yllä olen maininnut, on minusta tärkeää, että johtaja tietää, mitä hänen henkilökunnaltaan vaaditaan. Mikä on toiminnan päätavoite? Onko meillä erityisiä painotuksia toiminnassa vai mennäänkö mutu-tuntumalla?  Mitä pedagoginen osaaminen oikeasti on? Opitaanko sitä kirjoista vai käytännöstä, ja mikä rooli henkilön omalla persoonalla on? Prosessi vai lopullinen, staattinen tavoite? Mitenhän tämän muotoilisi… Mielestäni johtajalla on oltava visio, jota kohti työyhteisö ja asiakkaat (tässä tapauksessa lapset) kulkevat. Ilman visiota, murentuu pikkuhiljaa työn selkäranka, punainen lanka ja työn mielekkyys. Työt pitää voida jättää töihin, mutta tarkoitusta on huono tyhjältä paperilta löytää.

Asiakastyö. Mitä on johtajan asiakastyö? Keskustelua vanhempien kanssa. Heidän vakuuttamista siitä, että tämä päiväkoti on juuri se, jonka he haluavat ja tarvitsevat. Noh, jos homma toimii, ei vakuuttelua tarvita, vaan johtaja voi vapaasti kertoa mitä mieltä päiväkodista on, millaisia opettajat olevat ja miten homma toimii. Hyvä idea ja toimiva yhteisö myy tässä vaiheessa itse itsensä. Johtajana haasteita voivat joskus tuoda työyhteisön, vanhempien ja ylemmän johdon vaatimusten ristiriitaisuus. Vanhempien käsitys päivähoidosta voi olla eri kuin opettajilla, ja ylempi johto voi olla autuaan tietämätön siitä, mitä käytännön työ oikeasti on. Johtajan tehtävä on toimia kanavana tässä risteyksessä. Pitää työntekijän puolta kun sen aika, mutta myös viedä palautetta eteenpäin vanhemmalta työyhteisöön kun on jotakin, jota voidaan parantaa tai muuttaa. Antamalla tukensa niin yritykselle kuin työntekijöillekin tilanteen mukaan, voi johtaja odottaa myös saavansa arvostusta omasta työstään. Johtaja on johtaja syystä. Hän on käytännön kosketuspinta ja tukipilari monessa asiassa, ja jos oma selkäranka ja kantti ei tätä kestä, suosittelisin hakeutumaan muihin tehtäviin.

Kaksi sanaa: kokonaisvaltainen arvostus

Olen aina ollut sitä mieltä, että työntekijät tulevat aina ensin. Opiskellessani lisää näkemys vahvistui ja sai tuekseen tutkimustietoa siitä, kuinka paljon enemmän tuottavuutta tyytyväinen työntekijä todella lisää versus tyytyväiseen asiakkaaseen verrattuna. Nyt käytännön kokemuksen jälkeen haluan nostaa työntekijöiden tärkeyden uuteen ulottuvuuteen. Ei vain siinä mielessä ketä sinulla on tällä hetkellä töissä ja miten hyvin he noudattavat ohjeita, vaan millaisia he ovat, miten he suhtautuvat työhönsä, mikä saa heidät sykkimään ja millaisen tiimin he muodostavat. Nämä tekijät määräävät sen millaisia henkilöitä sinun kannattaa palkata tulevaisuudessa, jotta yritys, sinä ja tiimisi saavutatte sen, mitä varten teidät on alunperin palkattu.

Summa summarum

Mitä päiväkodin johtajuus sitten on?
Se on itsensä ylittämistä, oman ammatillisuuden kasvun ohjaamista. Se on ihmisten kohtaamista ja heidän kanssaan keskustelua erinäisistä asioista parhaan kyvyn mukaan. Se on joskus aikaa vievää ja usein sen taakan kantaa kotiin. Se on puskurina olemista, jotta taustajoukkosi saavat keskittyä olennaiseen. Se on vastuun kantamista, koska sinä pystyt siihen. Se on vastuun jakamista, koska tiedät tiimisi pystyvän siihen. Se on vastuuta osana suurempaa kokonaisuutta yhteiskunnassa, jonka pieni osa päiväkotisi on. Pieni osa yhteiskuntaa, mutta voi kuinka iso se on niille perheille ja lapsille, joita sinä ja tiimisi kohtaatte päivittäin.

Kiitä. Arvosta. Kohtaa.

Johtajana, oli kyseessä iso tai pieni yritys, ei koskaan saisi unohtaa sitä käytännön työntekijää. Sitä tyyppiä, joka pitää pyörät pyörimässä, kohtaa asiakkaan ja taklaa haasteita päivittäin.

Kiitä.
Koskaan ei saisi olla niin kiire, ettet ehdi kiittää työntekijöitä. Eikä vain isoista projekteista tai hyvin menneistä sellaisista, vaan myös niistä pienistä oivalluksista arjen keskellä tai vaikkapa korjausliikkeistä, joita palautteen jälkeen on nähtävissä. Pienet asiat näyttävät, että huomaat.

Arvosta.
Jos johtajana pitää työstään ja on vaikka aiemmin aloittanut vähän matalammalta, voi joskus tuntua helpottavalta pysyä toimistossa ja lähteä kotiin vaatteet puhtaina ja hyvältä tuoksuvana. Johtajaa, joka ei näytä tietävän mitä käytännön työ vaatii, ei kuitenkaan pidemmän päälle kuunnella eikä arvosteta. Kun johdat esimerkillä, puunaat vessaa, puutarhuroit ensimmäisten joukossa pihaa kauniimmaksi tai mahdollistat läsnäolollasi henkilökunnan tauon, osoitat tietäväsi mitä vaadit. Muutosjohtaminen helpottuu kun puhut avoimesti käytänteiden muuttamisesta ja olet itse mukana niitä kehittämässä – ihan käytännössä. Sillä saa arvostusta myös takaisinpäin.

Kohtaa.
Joskus se pari minuuttia työhön liittymätöntä jutustelua, epävirallista höpöttelyä tai hetken kuunteleminen on painonsa arvoinen kullassa. Kun otat aikaa, välität. Kun et joka iltapäivä katoa töistä aina ensimmäisenä mitään sanomatta, näytät, että täällä viihtyy. Sinulla voi olla johtajan velvoitteet ja vaatimukset työntekijöitä kohtaan, mutta olet myös empaattinen, ymmärrät ja kuuntelet.
Se on tärkeää. Kohtaa niin sinutkin kohdataan.

Johtajana, ilman alaisia et ole mitään.

Maahanmuuttajat meille töihin

http://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/monikulttuurisuus-haastaa-tyopaikan-pelisaannot-2014-10-08

Olen tällä hetkellä asemassa, jossa velvollisuuksiini kuuluu mm. rekrytointi, työsopimusten teko ja työhyvinvointi. Pidän työstäni paljon ja koen, että vasta-alkajanakin olen pystynyt vastaamaan uusiin haasteisiin yllämainitulla alueilla ihan hyvin.

Sitten näin artikkelin alussa komeilevan linkin. Olen kuullut varmasti vähän arkaluontoisiakin kokemuksia työnhakijoilta, kuinka työehtosopimuksia ei käydä läpi eikä ulkomaalainen välttämättä tiedä, mihin nimeä paperiin laittaessaan sitoutuu. Ylitöitä teetetään, sairastumisista syyllistetään, palkkaus ei noudata työnkuvaa ja alati kasvavat yritykset muuttuvat kasvottomiksi, jossa johto ei tiedä mitä työntekijät oikeasti kohtaavat päivästä toiseen ja kuinka heitä voisi siinä tukea. Harmillista, että nyky-Suomessakin, jossa asioiden jotenkin toivoisi olevan keskimääräistä paremmin, tällaista tehdään. Joskus tietoisesti, joskus tietämättä.

Itse paljon haastattelupöydän toisella puolella olleena tiedän, millaisen työnantajan itse haluaisin. Näin ollen haluankin oman toimintani (ja sitä kautta yrityksen, jolle työskentelen) olevan mahdollisimman läpinäkyvää, selkeästi reilua. CV:n saadessani en katso kansallisuutta, vaan avoinna olevan työn työnkuvaa. Hakijan kielitaito & innostuneisuus merkitsee. Pyrin palkkaamaan ”hyviä tyyppejä”, sillä joustavuus, kekseliäisyys ja työstään pitäminen on keskiössä kun nuorta työyhteisöä ja sen perustuksia luodaan.

Olen itse tehnyt töitä intialaisten, nepalilaisten, turkkilaisten, romanialaisten, ruotsalaisten, skotlantilaisten, irlantilaisten, englantilaisten, venäläisten, nuorten ja vanhojen suomalaisten, Alankomaista tulleiden ja filippiiniläisten kanssa ja voin sanoa, että avoin mieli, inhimillinen & miellyttävä työkulttuuri sekä ylipäätään ”hyvä pössis” tekevät hyvän työpaikan.

Toivottavasti pieni panokseni auttaa edes vähän tässä työnantajien viidakossa, jota myös kansainvälistyväksi työelämäksi kutsutaan.

”Kuka on äidin prinsessa? Kuka?”

Muistatteko postaukseni tyttöjen ja poikien tasa-arvosta Balilla?

Tasa-arvoisesta kasvatuksesta on viimeaikoina puhuttu paljon mediassa ja itsekin tasa-arvoinen varhaiskasvatus -koulutuksen käyneenä, voin sanoa asian olleen aina lähellä sydäntä. Minä – piilonörtti ja poikatyttö.

Alla olevassa Verizon-mainoksessa kirpaistaan vanhempien hyvääkin tarkoittavien, ohimenevien kommenttien taakse, jotka takaavat molemmille sukupuolille yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa itseään – vai takaavatko?

Tytöt kuulevat kun sanot heitä näteiksi: http://www.youtube.com/watch?v=XP3cyRRAfX0

Lasten ulkonäön kehumisessa ei ole mitään pahaa. Mutta jos se on AINOA asia, josta lapsi saa kiitosta, sen täytyy vaikuttaa lapsen käytökseen. Eihän se voi olla vaikuttamatta! Lapset eivät ole lapsia ikuisesti. Heistä kasvaa nuoria. Ja aikuisia, jotka jälleen siirtävät oppimiaan eteenpäin uudelle sukupolvelle. Kuinka moni vanhemmista (ja ammattikasvattajista) oikeasti miettii, minkälaisia tulevaisuuden aikuisia me kasvatamme?

Tämmöisiäkö? ”Hysteeriset miehet ja tunnekylmät naiset” (Maaret Kallio, HS-blogi Lujasti Lempeä, 11.6.14 )

TE-toimisto – Ei niinkuin Strömsössä

TE-toimisto on saanut kritiikkiä viime aikoina toimintatavoistaan. Vaikka omankin kokemuksen puolesta voin sanoa ihmetteleväni joitakin sen toimintakäytänteitä, sitä jotenkin silti haluaisin uskoa hyvään ja että kaikki järjestyy. Onko kuitenkaan niin?

Määräaikainen työsopimukseni tulee tiensä päätökseen 30.6. ja uusi työni akaa vasta elokuun alussa. Käytännössä olen palkatonna heinäkuun, sillä uudesta työstä sain tiedon vasta viime tingassa kun kaikki lomapäivät oli jo käytetty vuoden aikana sitä mukaa kun niitä kertyi. Vaikka työnhakijaksi ei TE-toimiston ohjeiden mukaan tarvitse ilmoittautua ennen sopimuksen päättymistä, tunnollisena yksilönä tein hakemuksen netissä tunnistautuen jo 10.6. kirjoittaen tietoni osoitteesta, koulutuksesta ja tulevasta työttömyysjaksosta kohdilleen. Ohjeeksi minulle annettiin, että menee noin pari viikkoa kun voin ottaa yhteyttä liittooni ja sopia korvauksesta (eli sen jälkeen kun TE-taho on hyväksynyt ”työttömyyteni perustelut”, OAJ voi maksaa minulle korvausta). PuhelimitseTE-toimistosta sanoivat (kun soitin lisäohjeita), että ei tarvitse käydä toimistolla,

”Kaikki on kunnossa!”

Kaikki ei kuitenkaan ollut kunnossa. 26.6. äitini ilmoitti minulle, että TE-toimisto oli lähettänyt minulle kirjeen heidän osoitteeseensa. Ei tässä muuten mitään ihmeellistä, mutten ole ollut kirjoilla enkä asunut siinä osoitteessa yli 10 vuoteen. AIkanaan en myöskään ole ollut missään tekemisissä TE-toimiston kanssa edes asuessani kotona. Mistä he olivat tiedot repineet, en tiedä ja laitoin sen oman huolimattomuuteni piikkiin hajatelmana:

”Tämänkin valtio tietää minusta, vaikken ole juuri tälle kyseiselle taholle asiaa kertonut. Mitähän muuta ne tietää..?”

Menestyksekäs pesästälentäminen ei kuitenkaan ollut kirjekyyhkyaikana tavoittanut TE-toimistoa. Ihmettelin asiaa, mutta kirjeen kehoituksen mukaisesti otin yhteyttä puhelimitse, sillä myös minua oli yritetty puhelimella aiemmin tavoittaa. Ensimmäinen ajatukseni oli, että eikö kaiken pitänyt olla ok ja oliko kuitenkin jotain, mihin olisi pitänyt reagoida. Harmitti. Minua olivat pommittaneet myös lukuisat puhelinmyyjät, joten koska en odottanut puhelinsoittoa, jätin luurin nostamatta tuntemattomissa numeroissa. Näköjään olin missannut myös TE-toimiston soiton. 3 kertaa. Pahus. Soitin Uudenmaanlääniin, vaikka kirje oli tullut Kaakkois-Suomen toimipisteesta. Tämä oli 2. kertani kun puhuin kso. toimiston kanssa. Pahoittelin tapahtunutta ja selitin tilanteeni. En omasta mielestäni ollut tehnyt mitään väärää ja kysyin mitä he olivat halunneet puhelimitse tiedustella.

”Kyllä nää asiat kuule pitää hoitaa ajallaan. Puhelimee pitää vastata, jos soitetaan. Sen voi sen hakemuksen tehdä 2 viikkoa sen jälkeen kun työttömyysjakso alkaa.”

Olin tyrmistynyt. Pahoittelin vastaamattomuuttani ja lupasin olla tarkemppi puhelinnumeroissa, jotka eivät kuulu puhelinmyyjille. Huomautin väärästä osoitteesta ja ihmettelin, miksei netissä pankkitunnuksilla tehtyä hakemusta käytetty lähteenä mun osoitetta etsittäessä. Toimistotyöntekijä ei osannut vastata. ”No jos sä olet en laittanut…” En laittanut. Ei käynyt pienessä mielessäkään, mutta antaa olla. Muistin: Mutta siis hetkinen, mähän tein sen hakemuksen tietylle tulevalle ajanjaksolle jo hyvissä ajoin ja siksi hekin mua olivat yrittäneet tavoitella. En ollut ansainnut moisia piilov*ttuilevia huomautuksia. Yritin kuitenkin ymmärtää kiireisiä ja varmaankin ylityöllistettyjä toimistoihmisiä, ja jatkoin asiallista keskustelua asiakaspalvelijan asenteesta huolimatta. Kysyin miten tästä eteenpäin. Pitkin hampain henkilö luurin toisessa päässä huokaisten sanoo laittavansa mun työhakemuksen jatkumaan. Tähän totesin, että ”Jatkumaan? Siis eihän sen pitänytkään olla voimassa kuin heinäkuun ajan. Mulla alkaa vakituinen työ elokuussa ja määräaikainen sopimus loppuu kesäkuun viimeiseen päivään?”. Työntekijä vaihtaa aihetta ja sanoo korjaavansa mun osoitteen heidän systeemiinsä, kyselee vielä puhelinnumerot ja sähköpostit. Luulin kaikki nämä laittaneeni järjestelmään, mutta olkoon. Ulkomuistista.

”He varmaan tapaavat paljon ihmisiä päivän aikana, jotka eivät hoida asioitaan ajoissa ja kyllähän sellainen turhauttaa. Eikä prosessien hitaus yleensä ole heidän vikansa, vaikka he ja me olemme siitä kärsijät.”

Toimistohenkilö joutuu selkeästi keskittymään tietojenikirjoittamiseen. Mietin, että varmaan sitä ärsyttää, ehkä ollut pitkä päivä. Keskittyminen kuitenkin tekee henkilöstä inhimillisemmän ja nainen toteaa, että ”Katsotaampa nämä muutkin tiedot täältä kohdilleen varmuuden vuoksi…”. Hymyilen puhelimeen ja totean pirteästi ja yhteistyöhaluisesti ”Katsotaan vain!”. Tiedän, että hymy kuuluu puheessa eikä tarkoitukseni ole kääntää ärtymystäni kso. henkilölle, jonka pitäisi mua auttaa, joten teko se on pienikin teko. Käymme asiakaspalvelijan kanssa läpi kaikki samat kohdat, jotka täytin nettihakemuksessanikin: koulutustasoni, työkokemukseni, aiemman ja tulevan työnantajani tiedot. Tässä vaiheessa nainen näyttää huomaavan, että hakemukseni on itse asiassa ollut ajoissa ja ihmettelee, miksi kirjeessäkin mainittu 7.7. (jos en olisi ottanut yhteyttä toimistoon ennen tätä päivämäärää, olisi prosessi katkennut) ei ole pitänyt paikkaansa, vaan prosessini olisi loppunut kohta kuin seinään.

”No nyt se on kuitenkin voimassa… 🙂 Hetkinen, miksi sulla tulee vain kuukauden mittainen tauko tähän? Ootko sä yrittäjä vai koulussa?”.

Ääni kuulostaa taas tivaavalta. Selitän, että määräaikainen sopimus ja heinäkuun uusi paikkani on kiinni, joten pääsen aloittamaan vasta silloin elokuussa. Hence, päädyn olemaan varatta heinäkuun. Ja ei, en ole yrittäjä. Tästä on niin paljon uutisoitu viimeaikoinan, että tiedän olevani tuolloin jäävi saamaan mitään, vaikkei yritykseni tuottaisi muuta kuin tappiota. Enkä koulussa. Asiakaspalvelija rauhoittuu ja toteaa ohimennen, että kunhan vielä laitan työtodistukseni heille sähköpostin liitteenä, kaikki on kunnossa ja prosessi etenee. Niin missähän mulle on kerrottu, että työtodistus pitää olla. Mietin kuumeisesti. Muut tiedot otin talteen, olisin varmaan huomannut, jos tätä olisi pyydetty..

”Joo, mä annan sulle sen sähköpostin. Siinä menee pari viikkoa kun me se käsitellään. Sit voit heinäkuun lopussa tehdä sen anomuksen liittoon. Tää on niin pieni summa, että sun kannattaa hakea kaikki kerralla. Siinäkin menee se pari viikkoa, mutta tiedät kuitenkin saavasi ne rahat.”

Okei, no hyvä. Vaikuttaa selvältä. Olen kuulunut liittoon koko urani ajan enkä viime kesänäkään hakenut työttömyystukea, vaikka näin jälkikäteen olisin ollut siihen oikeutettu. Silloin otin kaikki lomat rahana, joten asia ei vain käynyt mielessä kun uusi työpaikkakin oli jo tiedossa elokuusta eteenpäin. Hyvä, jos edes kerran kun hakee, jotain saa takaisinkin. Ainoa ihmetykseni on se, että jos teen hakemuksen vasta heinäkuun lopussa, millä he odottavat minun elävän elokuussa? Käsittelyaikoineen voi hyvin mennä elokuun loppuun kun rahaa tulee. Minä en ole kertaakaan saanut jätettyä mitään säästöön, olen elänyt lto:na kädestä suuhun. Nainen ei vastaa. Toteaa, että ehkä voin kokeilla hakea sitä jo heinäkuun puolen välin jälkeen. Ehkä he ehtii siiheksi.

Lupaan lähettää työtodistukseni heille mitä pikimmiten sähköpostin liitteenä. TE-toimiston nainen toivottaa vielä hyvää kesää. ”Kiitos samoin!” vastaan. Hän kuulosti iloiselta. Lopetan puhelun.

Me kaikki olemme oikeasti vaikeita toisillemme

Pieni hajatelma huonosti käyttäytyvistä aikuisista, joiden käytöstä lähipiiri päätyy pyytelemään anteeksi – miksi näin on?

Kaikki me olemme istuneet äidin ruokapöydässä kuuntelemassa hyvän käytöksen sääntöjä. Suuri osa meistä on saanut huomautuksen asiattomasta käytöksestä muodossa tai toisessa kouluaikana. Moni oppii pyytämään anteeksi ja monen ihmisen luontainen olemus kehittyy vielä pitkälle aikuisikään saakka. Miten sitten on mahdollista, että huonosti käyttäytyviä asiakkaita, johtajia ja työntekijöitä on olemassa? Kuinka monesta kehitystehtävästä ja palautteesta ihmisen käytösmallin pitää selvitä, ettei se karsiudu pois elämän alkutaipaleella?

Kun rotta saa sähköiskun metallilattiasta aina kun se kääntää kahvasta, se oppii, ettei kahvasta kannata kääntää. Jos koiraa palkitaan herkuilla joka kerta kun tämä puree posteljoonia, on varmaa, että se tekee niin jatkossakin.

Ihminen on lähtökohtaisesti eläin. Toistaa asioita, jotka toimivat ja joista on hyötyä. Pieni lapsi oppii nopeasti, että mikäli jäätelötuuttia kallistaa liikaa, se tippuu lattialle ja sitten harmittaa. Ja kukapa meistä ei olisi masteroinut tuutin nuoleskelun jaloa taitoa hyvin nuorena. Pienetkin lapset alkavat jossain vaiheessa jättää asioita kertomatta, jotteivat saisi väärästä käytöksestä rangaistusta. Tämä kertoo fiksuudesta: luopuminen ehkä miellyttävästä tekemisestä – sanotaan vaikka keksien syömisestä ennen ruokaa- ei houkuta, muttei houkuta siitä seuraava rangaistuskaan. Lapsi muuntaa totuutta, jättää kertomatta tai vierittää syyn perheen taaperon tai koiran niskoille. Fiksu eläin jatkaa toimintaansa, kunnes hänet laitetaan siitä vastuuseen. Ei aina, mutta usein. Pieni lapsi oppii, että valehteleminenkin on väärin eikä keksejä ole hyvä syödä välipalana ja toivon mukaan jättää pikkuhiljaa asian tekemättä. Ehkä.

Lapset eivät usein tietoisesti manipuloi aikuisia, mutta ovat fiksumpia kuin kuvittelemme.

Aikuisetkin manipuloivat. Jotkut osaavat itkeä käskystä, toiset ”antavat ymmärtää” mikä on ok ja mikä ei, vaikka puheessaan korostavat avoimuutta kaikkia mahdollisuuksia kohtaan. Joku nalkuttaa, joku vierittää syyn aina toisen niskoille. Joku saattaa kiristää puolisoaan jatkuvilla lähtöuhkailuilla, toinen käyttää väkivaltaa, toinen lyttää itsetuntoa niin, ettei puoliso uskalla lähteä mihinkään. Joku ei puhu mitään ennenkuin on liian myöhäistä.

Miksi ihmiset sitten toimivat itsekkäästi ja toistavat käytösmallia, mikä ei pidemmällä aikavälillä ehkä olekaan yksilölle kovin positiivinen?

Ihminen toistaa mallia, josta se hyötyy ja mikä (edes jossakin määrin) toimii. Jos lähdöllä uhkailijaa ei laiteta vastuuseen sanoistaan ja puolisko vain nöyrtyy ja myöntäilee, hän tulee tahtomattaan vahvistaneeksi huonoa käytöstä. Kun riidan jälkeen mies ajautuu aina ostamaan kukkia ja nainen tykkää kukista tosi paljon, voi olla varma, että kun kukkia (tai jotakin niiden symbolisoimaa rakkauden osoitusta) kaivataan niin riitahan siitä syntyy. Sen sijaan, että mies sanoisi selkeästi epäkypsästä käytöksestä naiselle, ettei noin sovi kohdella ketään, hän pyytelee anteeksi käytöksen kohteelta. Nainen jatkaa käytöstään. Muistuttakoon, että yhtä hyvin tässä tekstissä ”nainen” voi olla mies.

Jos aikuinen ihminen saa epäkypsällä kiukuttelulla, epäystävälliselle käytöksellä mitä hän haluaa, yhteisistä säännöistä välittämättä, hän tekee niin jatkossakin. En tarkoita, että tällaiset ihmiset pitäisi vapauttaa vastuusta käytöksensä suhteen, mutta ympäristön helpotukseksi, heitä on mahdollista ymmärtää. Ymmärtäminen käytöksen alitajuisista motiiveista, on ensimmäinen askel tämmöisen ihmisen muuttamiseen. Vaikka loppupeleissä on elintärkeää, että yksilö itse tajuaa oman käytösmallinsa virheellisyyden, voi ympäristö joko mahdollistaa tai olla tukematta käytösmallia. Ja siinä riittää vielä persoonallista liikkumavaraakin.

Palkkaa tehdystä työstä?

Tämän päivän Helsingin Sanomissa (30.3.2014) oli artikkeli nuorten työttömyydestä. Siinä 23-vuotias Noora kertoo kuinka hänellä on vielä opiskeluihin kuuluva harjoittelu tekemättä. Artikkelin kommentti herätti muutamia ajatuksia, vaikkakin vähän sivuraiteilta alkuperäiseen nähden.

Sosiaalialan harjoitteluissa tämä on aivan arkipäivää enkä oikein ymmärrä onko kyseessä vahvasti ”palkollinen” ala, jossa tulevat työntekijät eivät edes harkitse mahdollisuutta olla harjoittelemassa työntekoa ilman palkkaa vai onko ehkä todellisuus sittenkin jotain, jota artikkelimme Noora ei vielä nuorella iällään ymmärrä. Monella alalla työnteko ilman palkkaa, työehtojen noudattamatta jättäminen tai niistä joustaminen työnantajan hyväksi tai puuttuvat luontaisedut saavat monet palkolliset hakemaan muualle. On helppo hakea kun tietää, että töitä riittää ja omalla alalla hommat voidaan hoitaa myös hyvin. Huono johtaminen johtaa nopeasti firman tuloksen vähenemiseen ja työntekijöiden äänestämiseen jaloillaan. Motivaatiota porkkanoille alkaakin löytyä! Tyytyväinen työntekijä tekee myös johtajia tyydyttävää tulosta.

Sosiaaliala, ja usein myös opetus-/kasvatusala, sen sijaan ovat edelleen ”kutsumuksella ruoka pöytään” -periaatetta noudattava ala. Eivätkä sitä pidä yllä vain työnantajat, vaan myös työntekijät kun suostuvat moiseen. Kahvipöydissä maristaan kuinka asiat voisivat olla paremmin, mutta silti kukaan ei laita kapuloita vahvasti rattaisiin (lakko?) ja nouse barrikadeille vaatimaan ”vähän” isompaa palkankorotusta kuin 20€ parissa vuodessa, josta verottaja vie suurimman osan. Tai merkittäviä luontaisetuja, ettei tarvitse pelkällä kiitoksella tietää tekevänsä jotain oikein. Elinkustannuksetkin nousevat nopeammin, joten kiitos tyhjästä! Kylläpä nyt tuntuukin, että sosiaali- ja kasvatusalaa arvostetaan. Alojen työvoimapulan oikein kuulee poistuvan kohisten.

Onko vika siis meissä sosiaalialan työntekijöissä, jotka suostumme jo opiskelujen aikana harjoittelemaan ilman palkkaa ja nöyrinä otamme vastaan sen paikan minkä saamme? Tämä siitäkin huolimatta, että sosiaalialalla harjoittelevatkin käsiparit ovat yleensä tervetulleita arjen tiimellykseen. Jos me vaatisimme jo alussa, oppilaitoksiemme tuella tietenkin, että meillekin kuuluu maksaa edes jotakin, muuttuisiko tilanne vai vähentyisivätkö paikat alkuunsa? Sanotaan, ettei sosiaalialalla raha juuri liiku, tai jos liikkuu niin lähinnä kädestä suuhun -periaatteella, jossa mitään ylimääräistä ei jää käteen. Bonuksia ei tehtyjen tulosten mukaan lasketa, koska noh, tuloksia on hiukan hankala osoittaa toteen. Vai miltä kuulostaisi lastentarhanopettajalle osoitettu kädenpuristus siitä, että lapsi pärjää ensimmäiset vuodet koulussa hyvin tai yläasteen opettajalle pieni rahabonus siitä, että loi yhteyden syrjäytymisvaarassa olevaan nuoreen, sai tämän kiinnostumaan elämästä ja yksi kouluampuminen jäi tapahtumatta?

Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka paljon sosiaali- ja kasvatusalan taso laskisi, jos työntekijät alkaisivat tehdä vain työtään? Opiskeltaisiin ilman opetusta helpottavia tussitauluja, joita koululla ei ollut varaa tai halua ostaa,mutta jotka opettaja on ostanut omilla rahoillaan? Hiljaiset sekä äänekkäät pääsevät ääneen kätevästi ja samanarvoisesti.  Päiväkodissa pienet asiat vievät hurjasti aikaa ja päädyttäisiin tekemään turhaa työtä kun sitä sinitarraa on kierrätetty monia vuosia eikä se oikein enää meinaa pitää. Työntekijä päätyy laittamaan kuvat seinälle uudestaan ja uudestaan. Joka päivä. Pieni asia, ehkäpä, mutta kun niitä pieniä asioita alkaa kertyä monia, ne alkavat rasittaa työntekijää. Sitä pohtii miksi pienistäkin asioista pitää taistella. Periaatteessa työnantajan kuuluisi hoitaa ne, mutta missä raha liikkuu, siellä on myös turhaa byrokratiaa, jolloin helpompi on vain kärsiä parin euron tappio ja ostaa sinitarra omilla rahoillaan. Huokaus.

Käännetään asia vielä loppuajatukseksi toisinpäin: JOS nämä pienet asiat hoidettaisiin ja välittäminen ei-niin-selkeästi-rahallisesta työnlaadusta olisi arkipäivää, kuinka paljon sosiaali- ja kasvatusalan laatu nousisi? Voisiko Suomi vihdoin sanoa olevansa koulutuksen huippuosaaja kun se myös osaisi pitää kiinni ja tukea niitä välittäviä, kiinnostuneita ja osaavia työntekijöitä, jotka loppupeleissä pitävät koko koneiston maailmankartalla?

Maapallolle monta mahtuu kulttuuria poikaa suosivaa

Bali.
Kulttuuri, josta löytyy yllättävän paljon samaa kuin suomalaisesta kulttuurista. Molemmissa arvostetaan lapsia, vaikkakin eri tavalla. Balillakin lapsille halutaan tarjota parasta mahdollista. He käyvät koulua koulupukuineen, mutta heidän oletetaan myös tekevän osansa huushollin kotitöistä. Enkä puhu mistään astianpesukoneen tyhjennyksestä, vaan töistä töistä. Tarjoilevat, kuokkivat ja myyvät tavaraa siinä missä kykenevät. Joo, lämpötila on korkeampi, henkilökohtaista tilaa ei ole ja ruoka on erilaista, mutta vielä on yksi asia, joka suomalaisen lastentarhan ja tasa-arvoenthusiastin korvaan kalahtaa. Nimittäin pojat.

Sen tarkemmin kulttuuria tuntematta havainnoin taannoin, että poika on selkeästi hieno juttu Balilla. Ymmärtääkseni tämä siitä syystä, että pojasta ei tarvitse maksaa myöhemmin myötäjäisiä ja poika on myös kykeneväinen elättämään perheensä myöhemmin. Balilla moni elää köyhyydessä ja jokaisen on kannettava kortensa kekoon. Tytön kyky elättää perheensä ei juuri nouse koulutustason kasvaessa eikä siihen samalla tavoin ole mahdollisuuksia.

”Ooh, very nice boy! You very lucky! A boy so handsome!”

Paska nakki siis, jos olet tyttö ja satut syntymään Balille. Roolisi on hoitaa kotia kykyjesi mukaan, jotka ovat siis tietenkin huonommat kuin pojan. Sinun odotetaan olevan siveä ja hyväkäytöksinen, yliystävällinen ja kunnioittava. Niin toki miestenkin, mutta naisilla tämä ”palvelijaoletus” tuntuu korostuvan kanssakäymistilanteissa. Tyttöjen rooli on auttaa äitiä kotitöissä, nuoren naisen rooli on kyllä opiskella, mutta samalla myös näyttää nätiltä ja etsiä itselleen aviomies. Naisten rooli on tehdä oma osansa, mutta myös pitää mies tyytyväisenä. Mitä se sitten vaatiikin.

”Oo, very nice boy! So handsome!” *touchy touchy feely feely*

Kun seurueesta löytyy 8-vuotias poika, saa hän paljon kehuja kuinka komea hän on, syökin hyvin ja todella hieno juttu. Pisteet siitä. Olen kuitenkin onnellinen siitä, ettei mukanani ole tyttöä. Naisena pojan yltiöpäinen kehunta särähtää korvaan, vaikka hieno poika onkin kyseessä. Hienoista kehuista monesta olen samaa mieltä, mutta koska poika on oma itsensä, ei lähtökohtaisesti fyysisen sukupuolensa takia.

Suomessa ei ole juuri merkitystä, synnytkö tytöksi vai pojaksi. Meidän pohjoismaisilla kriteereillämme emme me naiset ihan vielä ole tasa-arvoisia, mutta huomattavasti tasa-arvoisempia tekemään valintoja kuin maapallon toisella laidalla. Kulttuurimme mahdollistaa monenlaisten teiden valinnan, senkin, että haluaa elää perinteisten arvojen ja roolimallien mukaan. Mutta silloin tämä on yksilön valinta, ei yhteiskunnan sanelema pakko.

”Hei, äiti on nyt koneella. Lue vaikka kirjaa. Tai tossa on iPadi, tai tv, kato sitä. Mennään kohta kauppaan.”

Miksi moinen lainaus? No vaikka Balilla lasten valinnat ja mahdollisuudet ovat erilaiset Suomeen verrattuna, on siinä myös puolensa. Lapset otetaan oikeasti mukaan mitä sitten puuhataankin. Suomessa aikuisen on usein helpompi tehdä itse, joten aina ei lapsen tekemiselle anneta edes mahdollisuutta. Tai jos lapsi osallistuu, ”työn” tulos ei riitä aikuiselle. Joskus myös yhteinen tekeminen voi olla sitä, että aikuinen tekee ja lapsi katsoo vierestä. Samalla kun kootaan IKEAn kirjahyllyä, vanhempi kertoo mitä tekee, mitä työkaluja käyttää ja millaisen ruuvin tarvitsee. Kun vielä jutellaan mitä valmiiseen kirjahyllyyn laitetaan, on lapsi osallistunut puuhaan aktiivisesti ja pakollisesta iltapuhteesta tulikin aktiivista yhdessä tekemistä, laatuaikaa ja ihan vain arjen ohessa!

Mitä yritän sanoa on se, että jospa me aikuiset tavoittelisimme parasta kasvatusta kokonaisuutena, ei väheksymällä toisia kulttuureita läpeensä mitään antamattomina, vaan poimimalla ne parhaat palat ja välillä myös katsomalla itseämme peiliin, että olisiko siellä jotain korjattavaa.

Ei tule verta, ei sattunut, mutta varo nyt vähän kuitenkin

Lapset kaatuvat. Pienemmät vähän useammin, isommat ehkä harvemmin.
Vanhemmat voivat omalla reagoinnillaan vaikuttaa siihen, millä asenteella lapsi nousee ylös. Vai nouseeko ollenkaan ja jää itkemään, riippumatta siitä, sattuiko oikeasti vai ei.

Se mikä aikuiselle on itsestäänselvää, ei taaperolle sitä usein ole: ”Miksei tätä ovea voi sulkea tältä saranoiden puolelta?” Naps. Sormet jäivät väliin.

Päiväkotiurani aikana olen huomannut, että varsinkin vanhempien ensimmäisistä lapsista on helppo tehdä ylivarovaisia. Jokainen vanhempi varoittelee ja toivoo, ettei lapsi satuta itseään. Teoriassa tiedetään, että rapatessa roiskuu ja mistä sitä tietää, miltä kaatuminen (ja siitä ylipääseminen) tuntuu, jos ei koskaan sitä pääse tapahtumaan? Mitä nuorempia lapset ovat, sitä enemmän asioita on opittavana ja koettavana. Jos ei lätäköissä hypitä päiväkodissa, milloin sitten? Jos ei maista pakkasen puremaa metallitolppaa kielellään edes vähän, mistä tietää, että palanenhan siinä irtoaa? Jos sormet eivät koskaan jää oven väliin, osaatko varoa sitä?

”Soo soo, ei saa. Saattaa vaikka sattua.”

Pienet lapset katsovat helposti vanhempaansa nähdäkseen kuuluuko kömmähdyksestä itkeä vai jatkaa matkaa. Herkkähipiäinen vanhempi tekee lapsestaan ylivarovaisen ja itsesuojelupuutteellisen. ”Hieno railo, mahdunkohan sinne sisään?” – ”Katsos vain, kaide! Voikohan sillä kävellä?”. Jos ei ole koskaan pudonnut hiekkalaatikon reunalta, osaako sitä varoa? Jos olet tarpeeksi pieni, et osaa. Ainainen asioiden pehmustus ja varoittelu luo lapselle mielikuvan, että maailma on vaarallinen paikka, vaikkei koskaan olisi pahemmin sattunutkaan. Ja sitten kun sattuu (ja joskushan näin väistämättä käy), itketään, huudetaan ja traumatisoidutaan pienimmästäkin vastoinkäymisestä kun ei ole mitään vertauskohtaa sattuiko paljon vai vähän.

”Mistä tietää miltä mikäkin tuntuu – vaikkapa tasapainon menettäminen ja korjaaminen –  jos ei ole koskaan kokeillut eikä pienen ihmisen maailmankuvasta vielä löydy tarpeeksi vertailupohjaa kokemuksille?”

Lasten pitäisi saada kokeilla ja testata. Enkä nyt kehota ketään antamaan lapselleen shokkiterapiaa lettujen paiston ohessa, mutta pyörällä kaatumista ei kannata liioitella ja siitä tullutta asfaltti-ihottumaa muuta kuin puhdistaa. On tärkeää opettaa lapselle, että vastoinkäymisistä pääsee yli eikä niihin jäädä vellomaan. Jos tilanne tulee eteen niin opitaan omista kokemuksista ja luodaan koko joukko niitä sisäisiä malleja, että ”entä jos…”. Vaikka aikuisena usein saattaa ajatella, että:

Se, mikä ei tapa, vahvistaa (tai ainakin ketuttaa) valtavasti.

Lapselle on hyvä opettaa terveitä selviytymiskeinoja ylivarovaisuuden sijaan. Tervettä järkeä ja harkintaa tulee tekemisissään käyttää, mutta kotiinsa on moni kuollut. Ilman selviytymiskeinoja orastava ihminen on elämän armoilla, ilman mahdollisuutta luovia sen karikoissa. Kannustaminen eteenpäin ei vähättele lapsen kipua tai tunnetta. Lapsen tuntevat päiväkodin aikuinen tai lapsen oma vanhempi kyllä tuntee lapsen ja osaa arvioida sattuiko lapseen oikeasti vai oliko kyseessä ”enemmän huomiota, enemmän draamaa – näin reagoin” -oppikirjamainen tihrustus.

Halatkaamme siis lapsia ja opettakaamme heille keinot selviytyä, sen sijaan, että pehmustaisimme maata parhaitten taitojemme mukaan. Lasten luut joustavat, aikuisten ei ehkä ihan niinkään, mutta yritetään nyt kuitenkin.